Jesteś tu: Home / WTZ

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ  - O  NAS

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony jest przez Stowarzyszenie OPUS od 1 stycznia 2004 r. W zajęciach uczestniczy 52 osoby niepełnosprawne ze znacznym lub głębokim stopniem niepełnosprawności. Naszym głównym zadaniem jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w społeczeństwie. Proces ten odbywa się za pomocą rehabilitacji społecznej i zawodowej, co może owocować podjęciem przez  uczestników pracy  (w przypadku znalezienia miejsc pracy).

Terapia zajęciowa odbywa się w następujących pracowniach: gospodarstwa domowego, multimedialnej, stolarskiej,muzycznej, technik różnych, artystycznej, higieny życia i profilaktyki zdrowia, plastycznej, krawieckiej i dekoratorskiej. Jak w każdym Warsztacie, nasi uczestnicy wykonują przeróżne prace. Są one prezentowane podczas naszych cyklicznych imprez oraz na kiermaszach świątecznych. Osoby zainteresowane kupnem poza wystawami zapraszamy do placówki.

Nasi uczestnicy uczą się samodzielności w życiu codziennym, zwiększają wiarę we własną wartość i przydatność społeczną, rozwijają wrażliwość na los innych ludzi. A ponadto, poprzez fizjoterapię i zajęcia rehabilitacyjne, poprawiają kondycję fizyczną oraz zwiększają sprawność ruchową. Uwrażliwiają się również na piękno otaczającego świata. Poza tym uczą się samodyscypliny, punktualności, odpowiedzialności za powierzone zadanie i mienie, dokładności i wytrwałości oraz terminowego jej kończenia.

Uczestnicy biorą udział w imprezach integracyjnych o charakterze artystycznym, sportowym, krajoznawczym. ich celem jest wyjście do społeczności lokalnej i lepsze zintegrowanie ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Tych którzy chcieli by wspomóc nas radą, rzeczowo lub finansowo zapraszamy do kontaktów z nami. 

 

Współpraca ze środowiskiem

W zakresie realizacji swoich zadań ustawowych warsztat współpracuje z:

  • rodzinami uczestników lub ich opiekunami prawnymi,
  • placówkami służby zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury i sportu,
  • władzami i urzędami państwowymi i samorządowymi,
  • Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • firmami i osobami fizycznymi, które wspierają rozwój WTZ.