Jesteś tu: Home / Imprezy cykliczne

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ramach tego przeglądu odbywają się dwie różne imprezy:

Prezentacje plastyczne i Prezentacje Teatralne.

Prezentacje Plastyczne odbywają się co roku w maju lub czerwcu pod hasłem „COŚ Z NICZEGO” i zadaniem uczestników jest kreatywne wykorzystanie otrzymanych materiałów - każdy ośrodek otrzymuje jednakowy zestaw i dostęp do sprzętów typu: klej na ciepło, maszyna do szycia. Każdego roku imprezie towarzyszy inne hasło, np. w roku 2012 było to EURO, czyli Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, a w roku 2013 - ekologia, czyli wykorzystanie odpadów do wykonania użytecznych przedmiotów. Prace są oceniane przez Jury złożone ze specjalistów z dziedziny terapii zajęciowej -  przedstawicieli każdego ośrodka. Żadna placówka nie zostaje bez nagrody. Ponadto każdy uczestnik ma zagwarantowany posiłek regeneracyjny i obiad.

Impreza ta obejmuje placówki z terenu województwa wielkopolskiego, tj. warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, powiatowe ośrodki wsparcia oraz szkoły specjalne. Odbywa się w plenerze, na pięknym jarocińskim rynku i jest połączona z promocją ośrodków, wystawą oraz sprzedażą prac uczestników.

Patrz zdjęcia

Prezentacje Teatralne odbywają się w kwietniu lub maju i trwają dwa dni. Ich celem jest przede wszystkim spotkanie osób niepełnosprawnych z różnych ośrodków z województwa wielkopolskiego, ale także praca nad spektaklami oraz wymiana doświadczeń między instruktorami i uczestnikami. Codziennie swoje przedstawienia prezentują inne placówki.

Po przyjeździe zaproszonych gości odbywają się warsztaty, podczas których uczestnicy mogą się lepiej poznać, popracować jeszcze nad swoimi spektaklami, zapoznać się z nowymi ćwiczeniami, technikami dramowymi, a następnie prezentują przedstawienia na scenie z profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem - w Jarocińskim Ośrodku Kultury. W Prezentacjach Teatralnych, jako widzowie,  chętnie uczestniczą uczniowie jarocińskich szkół podstawowych i gimnazjów.

Patrz zdjęcia

INTEGRACYJNE ZMAGANIA SPORTOWE

We wrześniu lub październiku rok rocznie nasz Warsztat organizuje zawody pod nazwą „Integracyjne zmagania sportowe”. Bierze w nich udział 15 siedmioosobowych drużyn z ośrodków z terenu województwa wielkopolskiego.

Zawody najczęściej odbywały się w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie, jednak od dwóch lat zmieniliśmy formułę na bardziej rekreacyjno – piknikową i teraz zmagania odbywają się na świeżym powietrzu, na terenie między MGOPS a WTZ. Uczestnicy rywalizują w ośmiu konkurencjach na zasadzie obwodu stacyjnego, czyli każdy zawodnik bierze udział w każdej konkurencji. Oceniani są w kategorii indywidualnej i zespołowej. Każda z drużyn otrzymuje dyplom oraz nagrodę rzeczową. Indywidualnie zwycięzcy w kategorii kobiet i mężczyzn zostają wyróżnieni medalami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Największą radość zarówno zawodnikom, jak i ich opiekunom sprawia sportowa, ale zabawna konkurencja dla instruktorów. Uczestnicy gorąco dopingują swoich opiekunów. Zwycięzcy również otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

Celem zmagań jest rozwijanie umiejętności sportowych osób niepełnosprawnych, zdrowa, sportowa rywalizacja i współzawodnictwo, nowe przyjaźnie, integracja z młodzieżą ze szkół, wolontariuszami oraz lokalną społecznością. Tego rodzaju zawody stanowią znakomitą formę terapii osób niepełnosprawnych poprzez rywalizację w duchu sportowym
i koleżeńskim.

Patrz zdjęcia

ZDROWY STYL ŻYCIA

Jest to projekt dofinansowywany przez Gminę Jarocin oraz powiat jarociński. Uczestnikami zajęć są osoby starsze z terenu miasta i gminy Jarocin. Realizacja programu obejmuje 15 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych odbywających się w ciągu 2 - 3 miesięcy w ciągu roku. Zajęcia prowadzone są przez fizjoterapeutę oraz pedagoga. Wsparcia udziela również wolontariusz – ratownik medyczny. Miejscem spotkań są pomieszczenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie, gdzie odbywają się zajęcia teoretyczne oraz praktyczne (ruchowe), kryta pływalnia oraz kręgielnia. Uczestnicy programu zapoznają się z podstawami zdrowego stylu życia, podstawami zdrowego odżywiania, profilaktyką schorzeń, dolegliwościami wieku starszego. Ponadto uczą się praktycznie wykonywać profilaktyczne ćwiczenia gimnastyczne oraz przyjmować prawidłowe postawy ciała w codziennych czynnościach życiowych. Zainteresowaniem i dużą atrakcyjnością cieszą się zajęcia prowadzone na krytej pływalni oraz w kręgielni. Program przebiega w przyjemnej atmosferze, sprzyjającej integracji i współdziałaniu. Zajęcia promujące zdrowy styl życia wśród osób starszych z terenu miasta i gminy Jarocin pozwalają zrozumieć sens i korzyści płynące z aktywnego spędzania wolnego czasu, jak również wykorzystanie w życiu codziennym podstaw racjonalnego odżywiania. Wspólne zajęcia i dyskusje pomagają w integracji osób starszych z lokalnego środowiska.

Patrz zdjęcia