Jesteś tu: Home / Jarocińska Spółdzielnia Socjalna

Jarocińska Spółdzielnia Socjalna

Zajmuje się sezonowymi pracami porządkowymi, w skład których wchodzą m.in.  porządkowanie terenów zielonych, porządkowanie pomieszczeń w blokach, mycie okien na klatkach schodowych, odgarnianie śniegu oraz  utrzymywanie czystości na osiedlach podległych Spółdzielni Mieszkaniowej.  Świadczy też usługi dla osób indywidualnych.  

Dzięki powstaniu JSS - kilka osób z obszaru zagrożenia wykluczeniem społecznym znalazło tu miejsce pracy, co sprzyja integracji społecznej (jednemu z kluczowych założeń Spółdzielni socjalnych).

Spółdzielnia Powstała w oparciu o projekt Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w porozumieniu dwóch podmiotów prawnych: Stowarzyszenia OPUS i Powiatu Jarocińskiego. Niebagatelną rolę  w jej powstaniu - wsparcie finansowe oraz pomoc merytoryczną - odegrała również Fundacja Królowej Polski św. Jadwigi z Puszczykowa.