Jesteś tu: Home / Pracownie / Pracownia artystyczna

Pracownia Artystyczna

 • Poznawanie różnych technik tańca, ekspresji ruchowej, aktywizacji oddechowej etc..
 • Poznawanie różnych technik malowania, rysunku, rzeźbienia, klejenia etc.
 • Stosowanie różnorakich technik plastycznych, wycinanie, wydzieranie, kulania, szkicowanie, modelowanie etc.
 • Rozwijanie czytelnictwa, pasji i kultury człowieka.
 • Zdobywanie wiedzy na temat aktorstwa, reżyserii. Tworzenie spektakli, teatrów, inscenizacji, kółek recytatorskich, teatru cieni, etiud
 • Poznawanie różnych technik rękodzieła.

Wartość terapeutyczna

 • Doświadczanie różnych emocji, przełamywanie barier, pokonywanie własnych obaw.
 • Satysfakcja z wystawionych spektakli.
 • Prace z zakresu malowania, decoupage, kompozycji przestrzennych.
 • Poprawa komunikacji, umiejętności interpersonalnych, organizacji i systematyczności.
 • Uspołecznianie społeczne – uczymy dialogu, prowadzenia rozmowy, aktywnego słuchania, współpracy w grupie.
 • Ujawnienie emocji i odreagowanie (sceptycznych uczuć).
 • Zmiana nieprawidłowych zachowań.
 • Nauczanie relaksacji, aktywizacja oddechowa i psychiczna.
 • Ujawnianie, wyzwolenie potrzeby ekspresji.
 • Obniżenie wzmożonego napięcia mięśniowego.
 • Uwrażliwienie kulturowe, rozwój wyobraźni i osobowości.
 • Kształtowanie umiejętności projekcyjnych i konstrukcyjnych.
 • Akceptacja własnej niepełnosprawności.
 • Ukształtowanie nawyku porządkowania miejsca pracy, otoczenia i wypoczynku, dbanie o czystość pomieszczeń i sanitariatów, poprawienie samoobsługi w zakresie ubierania się i higieny osobistej.
 • Nauczenie współpracy z grupą i odpowiedzialności za powierzone zadanie, usprawnienie manualne, doskonalenie koordynacji i spostrzegawczości, wiara we własną wartość i przydatność społeczną, podniesienie samodzielności.
 • Kształtowanie cierpliwości, wytrwałości oraz poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę.
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie preorientacji zawodowej.