Jesteś tu: Home / Pracownie / Pracownia multimedialna

Pracownia Multimedialna

 • Nauka pracy z komputerem i obsługi programów informatycznych.
 • Nauka pracy w sieci i bezpiecznego korzystania z Internetu. Tworzenie i redagowanie stron www.
 • Poznanie sprzętu informatycznego.
 • Wykonywanie komputerowych prezentacji oraz prac artystycznych i użytkowych.
 • Nauka posługiwania się cyfrowym sprzętem RTV, kamerą video i aparatem fotograficznym. Tworzenie etiud filmowych i zdjęć autorskich oraz ich komputerowa obróbka.
 • Doskonalenie sprawności manualnej.
 • Przygotowanie uczestników do podjęcia telepracy.
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie preorientacji zawodowej. Nauka korzystania z doradztwa zawodowego i instytucji rynku pracy.
 • Przyuczenie do obsługi kserokopiarki i innych urządzeń biurowych.

Wartość terapeutyczna

 • Rozwój intelektualny.
 • Poznanie nowoczesnych technik komunikacyjnych i praktyczne ich wykorzystanie w codziennym życiu.
 • Rozwój umiejętności samokształcenia, inicjatywy i wyobraźni, możliwość wyrażania ekspresji twórczej, poczucie sprawstwa kształtowanego przez możliwość tworzenia prezentacji multimedialnych, etiud filmowych, fotografii artystycznej i wykorzystania własnej pracy do celów użytkowych i zawodowych.
 • Rozwijanie sprawności manualnej, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości.
 • Kształtowanie umiejętności właściwej organizacji pracy.
 • Nauka komunikacji interpersonalnej i pracy w grupie.
 • Kształtowanie cierpliwości, wytrwałości i poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę.
 • Wyrobienie umiejętności radzenia sobie z pracą zawodową w systemie telepraca.
 • Nabycie kompetencji w aktywnym poszukiwaniu pracy.
 • Ukształtowanie nawyku porządkowania miejsca pracy, otoczenia i wypoczynku, dbanie o czystość pomieszczeń i sanitariatów, poprawienie samoobsługi w zakresie ubierania się i higieny osobistej.
 • Nauczenie współpracy z grupą i odpowiedzialności za powierzone zadanie, usprawnienie manualne, doskonalenie koordynacji i spostrzegawczości, wiara we własną wartość i przydatność społeczną, podniesienie samodzielności.
 • Kształtowanie cierpliwości, wytrwałości oraz poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę.
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie preorientacji zawodowej.