Jesteś tu: Home / Pracownie / Pracownia Kreatywności Twórczej
Pracownia Kreatywności Twórczej
 
 

 

 • Realizacja indywidualnych programów terapeutycznych.
 • Przestrzeganie zasad BHP.
 • Nauka stosowania odzieży ochronnej
 • Nauka sztuki fusingu (technologia obróbki cieplnej szkła).
 • Tworzenie prac plastycznych technikami mieszanymi.
 • Wykonywanie obrazów metodą pouringu na płótnie.
 • Wdrażanie do pracy wg procesu technologicznego.
 • Prowadzenie treningu Tai Chi i Qigong – gimnastyka chińska.
 • Zajęcia artystyczne z żywicą epoksydową.
 • Wykonywanie grafik.
 • Twórcza ekspresja oparta na spontanicznej działalności plastycznej.
 • Zajęcia umuzykalniające – słuchanie muzyki oraz jej ilustrowanie.
 • Uczenie posługiwania się zegarem oraz telefonem.
 • Przeprowadzanie ćwiczeń w zakresie treningu społeczno – ekonomicznego.
 • Opanowanie podstawowych działań matematycznych.
 • Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne doskonalące umiejętność czytania i pisania.
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie orientacji zawodowej.
 • Nauka korzystania z doradztwa zawodowego instytucji rynku pracy.
 •  

Wartości terapeutyczne:

 

 • Rozwój sprawności intelektualnej i manualnej.
 • Ukształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości.
 • Umiejętność tworzenia kolorów pośrednich.
 • Uwrażliwienie na sztukę i estetykę otoczenia.
 • Rozwijanie wyobraźni przestrzennej ( wycinanie modeli z płyty MDF).
 • Kształtowanie cierpliwości, wytrwałości i poczucia odpowiedzialności za wykonaną pracę.
 • Zdolność współpracy z grupą.
 • Kształtowanie nawyku porządkowania miejsca pracy, dbanie o czystość otoczenia.
 • Rozwijanie wiary we własne możliwości, podniesienie samooceny.
 • Usprawnianie w zakresie samoobsługi higieny osobistej i ubierania się.
 • Posługiwania się zegarem oraz telefonem w miarę możliwości uczestnika.
 • Umiejętność dysponowania środkami finansowymi.
 • Znajomość dodawania, odejmowania oraz czytania w miarę możliwości uczestnika.
 • Dokładne wykonywanie powierzonych zadań.
 • Prawidłowa komunikacja interpersonalna.
 • Rozbudzanie aktywności społecznej poprzez wyjścia do różnych instytucji..
 • Pokonywanie własnych słabości i nieśmiałości.
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie preorientacji zawodowej.
 
 

zobacz zdjęcia!