Jesteś tu: Home / Pracownie / Pracownia krawiecka

Pracownia krawiecka

 • Nauczenie wykonywania prostego szycia ręcznego i mechanicznego.
 • Nauczenie dziergania wzorów dziewiarskich i wykonywania wzorów hafciarskich, tkackich.
 • Poznanie rodzajów i właściwości materiałów dziewiarskich, hafciarskich, tkackich i krawieckich.
 • Opanowanie podstawowych operacji technologicznych (cięcie, krojenie, naklejanie, odrysowywanie i wycinanie form z gotowych wykrojów).
 • Poznanie i stosowanie narzędzi służących do wykonywania prac krawieckich, dziewiarskich, dziewiarskich i tkackich.
 • Projektowanie wzorów, łączenie różnych materiałów, dobieranie kolorów.
 • Nauczenie wykonywania obrazów haftowanych i z naklejanej włóczki oraz przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych, upominków i kart okolicznościowych wykonanych techniką szycia, dziergania, tkania i haftowania.
 • Poznawanie literatury fachowej i czasopism z dziedziny krawiectwa, hafciarstwa.
 • Wykonywanie strojów do przedstawień teatralnych, tanecznych, na zabawy karnawałowe.
 • Wyrobienie nawyku gromadzenia wzorów.

Wartość terapeutyczna

 • Poznanie różnych technik dziewiarskich, hafciarskich, tkackich i krawieckich.
 • Rozwijanie poczucia smaku i estetyki.
 • Usprawnienie czynności manualnych rąk i palców, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości.
 • Rozwój wyobraźni i poczucia sprawstwa kształtowanego przez możliwość tworzenia i wykorzystania własnej pracy do celów artystycznych, użytkowych i zawodowych
 • Kształtowanie cierpliwości, wytrwałości i poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę oraz umiejętności funkcjonowania i pracy w grupie.
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie preorientacji zawodowej.
 • Ukształtowanie nawyku porządkowania miejsca pracy, otoczenia i wypoczynku, dbanie o czystość pomieszczeń i sanitariatów, poprawienie samoobsługi w zakresie ubierania się i higieny osobistej.
 • Nauczenie współpracy z grupą i odpowiedzialności za powierzone zadanie, usprawnienie manualne, doskonalenie koordynacji i spostrzegawczości, wiara we własną wartość i przydatność społeczną, podniesienie samodzielności.
 • Kształtowanie cierpliwości, wytrwałości oraz poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę.
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie preorientacji zawodowej.