Jesteś tu: Home / Pracownie / Pracownia Higieniczno - Kosmetyczna

Pracownia Higieniczno - Kosmetyczna

 

 • Realizacja Indywidualnych Programów Terapeutycznych.
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych, propagowanie zdrowego stylu życia.
 • Poznawanie technik pracy wykorzystywanych we fryzjerstwie i kosmetologii.
 • Wdrażanie do aktywnego działania na rzecz zdrowia własnego i publicznego.
 • Rozwijanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo własne i innych.
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny i słowa.
 • Rozwijanie umiejętności społecznych związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie:

                - przestrzeganie zasad dobrego zachowania i kultury życia codziennego
                - rozwijanie umiejętności interpersonalnej
                - kształtowanie u uczestników postaw promujących wizerunek, wygląd zewnętrzny jako czynnika wpływającego na postrzeganie ich przez społeczeństwo

 • Rozwijanie umiejętności zawodowych, w tym:
  - dbanie o higienę osobistą,
  - dbanie o wygląd zewnętrzny (malowanie paznokci i układanie fryzury, korzystanie z przyborów kosmetycznych)
  - rozwijanie umiejętności samoobsługowych (prawidłowy strój do pracy, czystość odzieży),
  - rozpoznawanie różnic w dbaniu o higienę osobistą poszczególnych części ciała z uwzględnieniem płci,
  - uświadomienie potrzeby przestrzegania terminów wizyt kontrolnych oraz norm społecznych związanych z załatwieniem potrzeb fizjologicznych,
  - wyrażanie potrzeb i stanów emocjonalnych,
  - nauka „zdrowego „ rozładowania emocji negatywnych,
  - Zajęcia relaksacyjne,
  - Orientacja zawodowa,
  - Trening w zakresie kreowania wizerunku,
  - rozwijanie umiejętności związanych z autoprezentacją.
 • Zajęcia kulturalno-oświatowo-rozwojowe: czytelnictwo, wizyty w specjalistycznych poradniach i pracowniach.
   Wartość terapeutyczna
 • Wykształcenie umiejętności związanych z higieną życia, dbaniem o wygląd i wizerunek swój oraz innych.
 • Podniesienie poczucia własnej wartości.
 • Umiejętność komunikowania swoich potrzeb.
 • Umiejętność relaksowania się.
 • Umiejętność nazywania stanów emocjonalnych.
 • Umiejętność współpracy i współdziałania w grupie oraz funkcjonowania w społeczeństwie.
 • Rozwój umiejętności komunikacji, organizacji czasu własnego.
 • Usprawnianie manualne, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Kształtowanie poczucia estetyki.
 • Podnoszenie poziomu samodzielności i zaradności życiowej.
 • Praktyczne zastosowanie umiejętności społecznych.
 • Rozwój umiejętności społecznych i zawodowych.
 • Umiejętność dostosowania ubioru do pogody.

 

zobacz zdjęcia!