Jesteś tu: Home / Aktualności

Projekt grantowy z PFRON

20 październik 2020r.Kategoria: Stowarzyszenie OPUS

 

                                  

 

 

W ramach projektu pt.” Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno- zawodowa osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym , Stowarzyszenie OPUS otrzymało od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych grant.

   Środki w kwocie 10.584,00 zł uzyskane w ramach grantu zostały przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej dla 14 pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnością oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami.

Projekt grantowy jest realizowany w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Jarocinie od 1 września do 31 grudnia 2020 r.